Contacte


Dades personals

Informacià sobre el treball / Solicitud

Altres formes de contactar amb nosaltres

Si es tracta de un nou client, la forma més ràpida de contactar amb nosaltres és la d'omplir el formulari online.

Si desitja contactar amb nosaltres de qualsevol altra manera, utilitzi les següents dades:
NKA Translations
Head Office

24 Derek Avenue
Hove 
East Sussex 
United Kingdom BN3 4PF

Tel: +44 (0)1273930326

Email:
info@nkatranslations.com

Skype:
nkatranslations

Facebook:
NKA Translations

Twitter:
@nkatranslations